Fogmaker

Fogmaker är ett effektivt, automatiskt brandskyddssystem för motorrum som med vattendimma under högt tryck både kyler och kväver branden.

Systemet skapar en vattendimma som förångas av brandens värme vilket gör att eldens temperatur minskar snabbt. Vattenångan tar dessutom upp en stor volym vilket trycker bort syre ifrån branden. En skumtillsats i släckvätskan lägger sig som en tunn filt över branden och förhindrar till exempel att olja och diesel, som ofta är det som brinner, att komma i kontakt med syre och flamma upp igen. Fogmaker ger dig fler släckningssätt som attackerar alla sidor av eldtriangeln i en produkt!

Hur funkar Fogmaker?

Fogmaker har en pneumatisk detektorslinga av polymer som detekterar brand och aktiverar släckanläggning oberoende av elektronik och extern strömförsöjning. Detektorslangen trycksätts av en liters kvävgasbehällare. Vid brand brister detektorslangen och tryckfallet aktiverar ventilen på släckmedelsbehållare. En tryckvakt på detektorgasflaska ger ett larm till föraren.

Fogmaker är uppbyggt av 1/4” hydraulslang och 8 mm rör. Kopplingar och dysor monteras med skärringskopplingar. På släckmedels- och detektorgasflaska finns manometer om indikerar trycket. Vid förångningen bildar 1 liter vatten 1700 liter vattenånga. Ångan ökar luftens vatteninnehåll och hindrar ny syretillförsel till branden. Vid förångningsprocessen kyler vattendimman rökgaserna och heta föremål i motorytrummet. Kyleffekten med hjälp av vattendimman ger en temperaturförlust på cirka 700°C inom 10 sekunder.

Varför Fogmaker släcksystem

  • Triple Action³ – attackerar alla tre sidorna av eldtriangeln.
  • Enkelhet – ingen strömförsörjning behövs och cylindern fungerar oavsett riktning.
  • Låg Total ägandekostnad – årlig inspektion, 5 års service
  • Minimal rengöring efter att systemet har aktiverats. Skölj helt enkelt väl med rent vatten.
  • Övervakning av systemet som aktivt, fel- och brandlarm.
  • Automatisk motoravstängning (tillval).

En brand i ett oskyddat motorrum är svårt att upptäcka i tid och utvecklas ofta i intensitet extremt snabbt. Denna typ av brand är nästan omöjlig att bekämpa med en bärbar brandsläckare. På grund av detta har behovet av säkerhetsföreskrifter ökat under de senaste åren och ökat efterfrågan på helt automatiska och permanenta brandsläckningssystem för motormotorer och andra slutna utrymmen.

Effekten av värme, syre och bränsle måste alla förutses och hanteras därefter. Dessa tre element i en eld symboliseras ofta av eldtriangeln. Att ta bort ena sidan av triangeln kan vara tillräckligt för att släcka en brand, men på grund av den komplicerade karaktären av en brand i motorrummet finns det inga garantier, återantändning kan fortfarande inträffa. Därför är ett brandsläckningssystem, som fogmaker, med en så kallad trippeleffekt som angriper alla tre sidor av brandtriangeln samtidigt den säkraste och mest logiska metoden som kan användas för att minimera stillestånd, förbättra servicekontinuiteten och skydda människoliv.

eldtriangeln
Egenskaper

En brand i ett oskyddat motorrum är svårt att upptäcka i tid och utvecklas ofta i intensitet extremt snabbt. Denna typ av brand är nästan omöjlig att bekämpa med en bärbar brandsläckare. På grund av detta har behovet av säkerhetsföreskrifter ökat under de senaste åren och ökat efterfrågan på helt automatiska och permanenta brandsläckningssystem för motormotorer och andra slutna utrymmen.

Effekten av värme, syre och bränsle måste alla förutses och hanteras därefter. Dessa tre element i en eld symboliseras ofta av eldtriangeln. Att ta bort ena sidan av triangeln kan vara tillräckligt för att släcka en brand, men på grund av den komplicerade karaktären av en brand i motorrummet finns det inga garantier, återantändning kan fortfarande inträffa. Därför är ett brandsläckningssystem, som fogmaker, med en så kallad trippeleffekt som angriper alla tre sidor av brandtriangeln samtidigt den säkraste och mest logiska metoden som kan användas för att minimera stillestånd, förbättra servicekontinuiteten och skydda människoliv.

eldtriangeln
Dokument