Centralsmörjning Singleline

Det vanligaste centralsmörjninget på transportbilar. Systemet har en elektronisk styrenhet och lämpar sig väl för alla typer av påbyggnationer. Korrekt smörjmängd till varje smörjpunkt Säkerställs med hjälp av doseringsventiler.

STS Singleline centralsmörjning bygger på lång erfarenhet och har visat sig vara både effektivt och tillförlitligt. Singleline är i första hand framtaget för att användas till fordon inom transportindustrin.

Med STS Singleline centralsmörjning förses fordonets samtliga smörjpunkter med smörjmedel. Detta innebär minskat slitage, ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet.

Singleline systemet är uppbyggt av antingen en el-pump eller en luftpump, matarledning, fördelningsblock och doseringsventiler. Mängden smörjmedel som levereras till varje smörjpunkt kan enkelt justeras genom att byta storlek på doseringsventilen. Det går även att påverka mängden smörjmedel genom att ställa in tätare smörjintervaller. Detta görs på styrenheten om fordonet är utrustat med en elektrisk pump och på bromsräknaren om fordonet istället har en luftpump.
singleline systemet arbetar med fett av typen NLGI-0. Fettet fylls på med hjälp av en påfyllnadspump via en snabbkoppling direkt in i systemet vilket gör att risken för föroreningar vid påfyllning helt elimineras.

STS Singleline centralsmörjning kan monteras på alla typer av fordon och påbyggnationer såsom kranar, lastväxlare, bakgavelhissar etc.

STS arbetar med en helhetslösning där man med egna sevicetekniker erbjuder såväl montering som service av alla sina produkter. Både servicetekniker och försäljningsställen finns över hela Skandinavien.