Centralsmörjning CompAlube

Kompakt system som är anpassat för smörjning av ett mindre antal punkter som t.ex. bakgavellyft eller vändskiva. Enkel påfyllning genom byte av förfylld fettpatron.

CompAlube är ett revolutionerande centralsmörjning som med sitt kompakta format och snabba installation är ett utmärkt val för alla lastbilar och mindre maskiner. CompAlube systemet bidrar till att möjliggöra längre serviceintervaller och där igenom minimera den tid fordonet är stillastående. Just snabb installation, minskat slitage, begränsad smörjmedelsförbrukning och i stort sett utebliven down-time gör CompAlube till ett mycket kostnadseffektivt centralsmörjning. Med ett automatiskt centralsmörjning från STS smörjs varje smörjpunkt oftare än rekommenderat men med en mindre mängd smörjmedel. Detta innebär att smörjytorna hålls i perfekt kondition samtidigt som åtgången av smörjfett minskas.
Tack vare att CompAlube består av en enda enhet är den mycket enkel att installera. Systemet kan anslutas till upp till 19 st smörjpunkter som var och en erhåller önskad fettmängd. CompAlube systemet kontrollerar själv att alla smörjställen får önskad mängd fett och indikerar om så inte sker. CompAlube finns med både elektronisk och luftstyrd timer. Den elektroniska timern är inställd på en viss tidsintervall som reglerar hur ofta systemet smörjer. Med den luftstyrda pumpen regleras smörjintervallet av antalet bromsningar. Påfyllnad av fettbehållare görs smidigt då fettet levereras i en patron som skruvas direkt i pumpenheten istället för den tomma patronen. På detta sätt är det möjligt att fylla på centralsmörjninget utan att använda en påfyllnadspump. Ytterligare fördelar är att bytet sker helt utan spill och kladd.