Vågsystem Loadtronic 3

Kröningsbart vågsystem som är ledande inom dynamisk vägning. Väger snabbt och korrekt oberoende av ojämnheter i underlaget eller rörelser i maskinen. Systemet har en stor databas med 6 olika minnesregister och rapportfunktion. USB-överföring är standardutrustning och tillval i form av skrivare och trådlös överföring av lastningsdata.

Loadtronic 3 är konstruerat för att möjliggöra effektiv och lönsam lastning under alla förhållanden.
Moderna hjullastare är konstruerade för ökad produktivitet under alla förhållanden. Det är viktigt att inte tappa dessa egenskaper då ett vågsystem har installerats.
Loadtronic 3 kommer aldrig att säga åt dig att sakta farten ens på ojämnt underlag. Detta leder till ökad effektivitet, produktivitet och i förlängningen ökad lönsamhet.
Denna ökade produktivitet möjliggörs genom att Loadtronic 3 har marknadens bästa inbyggda dynamik. Kör som vanligt, jobba snabbt och effektivt. Istället för att ge bort värdefulla laster lastar du rätt mängd varje gång.
Loadtronic 3 har ett användarvänligt Windowsbaserat operativsystem med integrerad hjälpfunktion. Detta gör vågen lätt att använda och förkortar inlärningsperioden för nya förare.
Med Loadtronic 3 registrerar du vem som lastar, hur mycket som lastas, åt vem du lastar och vad som lastas. Informationen kan sedan antingen skrivas ut i form av ett kvitto eller sparas i dataenheten för att senare föras över med ett USB-minne. Data kan givetvis även föras över från en PC till Loadtronic 3 med hjälp av ett USB-minne. Det finns även möjlighet att bygga ut systemet med trådlös överföring via SMS eller webbaserad dataöverföring.
Loadtronic 3 kan kalibreras för upp till 10 olika redskap som alla får ett eget ID-nummer. Vid byte av redskap kompenserar systemet för skillnad i vikt och lastplacering för att ge ett optimalt resultat.