Centralsmörjning Twin

Det avancerade Twinsystemet är anpassat för större entreprenadmaskiner och är utrustat med; hyttdisplay, doseringsventiler, fettfilter och styrenhet med eventlogg. Systemet övervakas med hjälp av en tryckvakt och vid eventuella fel visas aktuell felkod på displayen inne i hytten.

Systemet är designat för att under alla förhållanden kontinuerligt smörja maskinen med exakt rätt mängd fett. Tack vare utbytbara doseringsventiler är det enkelt att anpassa och ändra smörjmängden så att varje smörjpunkt får önskad mängd fett.

Tack vare att systemet bygger på modellen med doseringsventiler är det enkelt att bygga ut med extra block och doseringsventiler för att t.ex. koppla på en rototilt.

I tillägg till detta finns det även möjlighet att på hyttdisplayen växla mellan tre olika smörjlägen; low duty, normal duty och heavy duty beroende på vilket arbete som utförs.
Twin systemet består av elektrisk pump, matarledning, doseringsblock med doseringsventiler och display i hytten.

Till de flesta maskiner kan Twin centralsmörjning levereras som monteringsfärdiga kit med förkapade slangar och förmonterade doseringsblock med ventiler. Samtliga monteringskit levereras med utförliga monteringsanvisningar för snabb och korrekt installation.

Tack vare den integrerade databasen är det möjligt att med hjälp av en PC och diagnosprogram kontrollera felkoder, systeminställningar och historik.

Dessa fördelar gör Twin till det självklara valet om ni har höga krav på funktion, kostnadseffektivitet och användarvänlighet.