Vågsystem Loadmaster Alpha 100

Ett komplett vågsystem för hjullastare med alla funktioner för de mest krävande uppgifter. Systemet kan kalibreras för upp till 10 olika redskap och är utrustat med en 7” touchskärm som även kan kompletteras med backkamera. Övriga funktioner inkluderar USB-överföring, målvikt , förprogrammerade jobbregister och rapportering. Ytterligare tillval är materialidentifiering via GPS och GPRS och WIFI överföring av lastningsdata.

Loadmaster ?100 är ett helt nytt vågsystem för hjullastare. Systemet använder sig av den senaste tekniken inom lägesgivare och trycksensorer för att garantera konstant och noggrann vägning under alla förhållanden.
Loadmaster ?100 har utvecklats för att öka produktiviteten genom att möjliggöra snabbare lastningscyklar tack vare kompensering för lutning och ojämnheter i underlaget samt rörelser i maskinen under lastningen.
Loadmaster ?100 har en 7” touchskärm i färg som är enkel för föraren att använda. Systemet kan mäta tryck från upp till 4 trycksensorer vilket gör att vågen även kan användas på teleskoplastare. Totalt 10 olika redskap kan kalibreras in så att föraren enkelt kan byta mellan dem.
Databasen rymmer 8 olika referensfält som kan användas för att specificera; kund, material, bil, släp, destination, lastningsplats, mix och övriga anteckning.
Det finns även möjlighet att ansluta tilläggsutrustning såsom skrivare, backkamera, GPS positionering och modem för dataöverföring till systemet.