Avtal

För att underlätta er arbetsdag och för att ni skall vara tryggt förvissade om att extrautrustningen på era fordon är uppdaterad och fungerar som den skall erbjuder STS flera olika typer av serviceavtal.

Det är t.ex. möjligt att erhålla service 1 gång/år för en maskin som utrustats med; centralsmörjning, vågsystem, dieselvärmare, alkolås och backvarningssystem. Våra servicetekniker går då igenom:

Centralsmörjning:

Provkörning och kontroll av slangar/nipplar
Påfyllnad av fett
Avläsning av logg

Vågsystem:

Kontroll av system och givare
Provvägning och eventuell justering
Kalibrering av nya redskap
Uppgradering av programvara

Dieselvärmare:

Provkörning och funktionskontroll
Byte av luftfilter, bränslefilter och glödstift

Alkolås:

Funktionskontroll
Kalibrering

Backvarningssystem:

Provkörning och funktionskontroll
Rengöring och eventuell justering

Air Condition:

AC-service inklusive tömning och påfyllning av gas

Dina behov

Serviceavtalen anpassas efter era specifika behov och kan omfatta en eller flera produkter.

Kontakta oss så berättar vi mer och lämnar ett prisförslag!