REGLER FÖR GARANTI OCH GARANTIARBETE

Så här gör du en reklamation hos oss:

  1. Fyll i en reklamationsrapport på vår hemsida (röda knappen). Du kommer då få ett löpnummer (RMA-nummer) som tillhör till din reklamation. Detta nummer skall anges i all kommunikation gällande din reklamation.
  2. Den produkt som skall reklameras skall tydligt märkas med RMA-nummer och skickas till Skandinaviska Teknik & Smörjsystem, Tryckfärgsvägen 3, 197 40 Bro inom 7 dagar efter reklamationen rapporterats till oss. Obs! Reklamerade delar/produkter skall ALLTID skickas in till oss!
  3. Gäller en reklamation monteringsfel skall ALLTID minst 4 st bilder som dokumenterar felet bifogas i reklamationsrapporten.
  4. Du får ett mail med bekräftelse på att vi har mottagit din reklamation. Vi har som mål att hantera din reklamation inom 14 dagar. Observera dock att det sedan kan finnas handläggningstid hos våra leverantörer som förlänger processen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande status på din reklamation.
  5. Är din reklamation godkänd görs en utbetalning. Skulle reklamationen avslås väljer du om du vill ha produkten/delen återsänd till dig.

Att tänka på:

STS AB lämnar 12 månaders garanti på material. Material som är monterat och ingår i utrustningen har 12 månaders garanti från och med monteringsdatumet.

Material som omfattas av garantin skall utan dröjsmål återsändas till STS AB väl emballerat i rengjort skick märkt med RMA-nummer.

Garantin omfattar inte onormalt slitage såsom yttre åverkan och onormalt bruk.

Arbetskostnad och tid debiteras enligt STS timdebitering och rikttider för reklamationer. Reklamationsärenden hanteras i första hand av STS egen personal.
Observera! Ta alltid kontakt med STS innan arbete utförs av annan part. 

STS garanti omfattar endast STS utrustning och täcker inga eventuella följdskador.

Defekt material ersätts med nettopris.

Ersättning för garantiarbete är 600 kr/timme

Resa ersätts med 100 kr/mil upp till 6 mil (längre resa än 6 mil ska förankras med STS i förväg)

Kontaktinformation

Företagskontakt

ADRESS

Skandinaviska Teknik & Smörjsystem AB
Tryckfärgsvägen 3
197 40 BRO

TELEFON

08-582 477 70

REKLAMATIONSANSVARIG

Sverige: Cecilia Röed Hedberg

[email protected]

Norge: Jörgen Aadahl

[email protected]