REGLER FÖR GARANTI OCH GARANTIARBETE

Reklamationsrapport skall fyllas i på Skandinaviska Teknik & Smörjsystem AB (STS) hemsida innan garantiarbete kan påbörjas. Vid ifyllandet erhålls ett serviceordernummer RMA nr (reklamationsnummer) som arbetet ska debiteras mot.
Arbetet utförs och debiteras utifrån STS rikttider eller överenskommen tid för debitering. 
I första hand med STS:S egna personal

Defekt material ska paketeras, märkas med RMA nr och returneras till Skandinaviska Teknik & Smörjsystem AB, Tryckfärgsvägen 3, 197 40 BRO inom 7 dagar. 
Om reklamationen gäller monteringsfel ska alltid 4 st. bilddokumentationer bifogas i reklamationsrapporten.
Reklamationen kontrolleras och godkänns eller avslås av reklamationsansvarig varpå godkänt belopp kan faktureras.

STS AB lämnar 12 månaders garanti på material som ingår i utrustningen och gäller från och med monteringsdatumet.
Material som omfattas av garantin skall utan dröjsmål återsändas till STS AB väl emballerat i rengjort skick märkt med RMA#. Avdrag vid sen retur av defekt material görs enligt följande; 1mån 25%, 2mån 50%, 3mån 75% och 4mån 100%.
Garantin omfattar inte onormalt slitage såsom yttre åverkan och onormalt bruk.
Arbetskostnad och tid debiteras enligt STS verkstadstimdebitering och rikttider för reklamationer.
STS garanti omfattar endast STS utrustning och täcker inga eventuella följdskador.
Komplett ifylld reklamationsrapport via STS:s hemsida ska alltid göras så material som reklameras får ett RMA#. RMANR måste alltid medfölja material som reklameras
Defekt material ersätts med nettopris.
Garantiarbete ersätts med 600,-/timme
Resa ersätts med 600,-/60km (längre resa än 120km ska förankras med STS i förväg)

Kontaktinformation

Företagskontakt

ADRESS

Skandinaviska Teknik & Smörjsystem AB
Tryckfärgsvägen 3
197 40 BRO

TELEFON

08-582 477 70

REKLAMATIONSANSVARIG

Sverige: Cecilia Röed Hedberg

[email protected]

Norge: Jörgen Aadahl

[email protected]