Backvarningssystem Greensight-2

Greensight-2 är ett avancerat backvarningssystem som gör backningen både snabbare och säkrare samtidigt som det skyddar fordonet och omgivningen mot skador. Greensight-2 aktiveras automatiskt då backväxeln läggs i och genomför då även en självtest av sensorerna.
Om ett föremål registreras i det bevakade området bakom fordonet kommer en ljudsignal göra föraren uppmärksam på detta så att han kan kontrollera i monitorn vad som utlöst larmet.

Greensight-2 är ett avancerat backvarningssystem som gör backningen både snabbare och säkrare samtidigt som det skyddar fordonet och omgivningen mot skador. Det är även möjligt att ansluta en eller flera kameror till backsensorerna för att på så sätt skapa ett komplett backvarningssystem.
Greensight-2 aktiveras automatiskt då backväxeln läggs i och genomför då även en självtest och rengöring av sensorerna.
Om ett föremål registreras i det bevakade området bakom fordonet kommer en ljudsignal göra föraren uppmärksam på detta så att han kan kontrollera i monitorn vad som utlöst larmet.
Om systemet inte har kompletterats med en back-tv monteras istället en display i hytten som med ljud och ljussignaler varnar föraren för föremål bakom fordonet.
Greensight-2 kan kombineras på en rad olika sätt. Det är t.ex. möjligt att:
• Komplettera med backkamera
• Komplettera med extra sensorer för döda vinklar
• Välja hur långt avstånd som skall bevakas
• Välja olika signal för olika zoner (illustrerat nedan)