Centralsmörjsystem Twin

Det avancerade Twinsystemet är anpassat för större entreprenadmaskiner och är utrustat med; hyttdisplay, doseringsventiler, fettfilter och styrenhet med eventlogg. Systemet övervakas med hjälp av en tryckvakt och vid eventuella fel visas aktuell felkod på displayen inne i hytten. Flera av de största maskintillverkarna väljer idag att fabriksmontera Twin på sina maskiner.