Service

Fördelarna med våra Serviceavtal

I en värld där pålitlighet och effektivitet är avgörande för framgång, är det viktigt att säkerställa att maskiner, lastbilar och annan utrustning fungerar smidigt och utan avbrott. Ett effektivt sätt att uppnå detta är genom att teckna ett serviceavtal. Vi erbjuder serviceavtal på alla våra produkter. Med ett serviceavtal kan du lugnt luta dig tillbaka och vara säker på att vi hör av oss när det är dags för service. Vi ser till att dina STS-produkter håller sig i toppskick!

Det finns många fördelar med att ha ett serviceavtal. Utöver det självklara att du slipper hålla koll på när det ska göras en service är dessa anledningar väldigt bra argument för att skaffa serviceavtal;

Minskad stilleståndstid

En av de mest betydande fördelarna med ett serviceavtal är minskad stilleståndstid för din utrustning. Regelbundet underhåll och inspektioner innebär att potentiella problem identifieras och åtgärdas innan de leder till allvarliga driftstopp. För företag som är beroende av kontinuerlig drift, som exempelvis inom transport- eller tillverkningsindustrin, kan minskad stilleståndstid vara avgörande för att hålla verksamheten igång och leveranserna på tid.

Förebyggande underhåll

Med ett serviceavtal får du tillgång till regelbundet förebyggande underhåll. Detta innebär att komponenter som slits ut byts ut innan de orsakar problem. Att undvika större reparationer genom att åtgärda små problem tidigt kan spara både tid och pengar på lång sikt. Förebyggande underhåll förlänger dessutom livslängden på din utrustning, vilket ger dig bättre avkastning på din investering.

Kostnadseffektivitet

Ett serviceavtal kan bidra till att förutsäga och sprida kostnaderna för underhåll över tiden, vilket gör budgetering enklare och mer förutsägbar. Istället för att stå inför oväntade och ofta dyra reparationer, betalar du en fast månads- eller årsavgift för service. Detta kan också inkludera rabatter på reservdelar och arbete, vilket ytterligare minskar de totala kostnaderna.

Ökad säkerhet

Utrustning som underhålls regelbundet är ofta säkrare att använda. Genom att följa en underhållsplan som omfattar säkerhetskontroller, kan du säkerställa att all utrustning uppfyller de senaste säkerhetsstandarderna. Detta minskar risken för olyckor och skador på arbetsplatsen, vilket inte bara skyddar dina anställda utan också minskar risken för kostsamma rättsliga problem.

I våra serviceavtal ingår byten av tex filter och påfyllnad av fett. Vi utför kalibreringar och uppgraderingar av programvara,
kontrollerar system och givare samt gör funktionskontroller. 

Bättre prestanda

Serviceavtal bidrar till att optimera prestandan hos dina maskiner och lastbilar. Genom att hålla utrustningen i bästa möjliga skick, kan du säkerställa att den presterar optimalt, vilket i sin tur kan förbättra effektiviteten i din verksamhet. Högpresterande utrustning kan också leda till ökad produktivitet och högre kundnöjdhet.

Miljöfördelar

Regelbundet underhåll genom ett serviceavtal kan också ha positiva miljöeffekter. Välunderhållen utrustning är ofta mer energieffektiv och har lägre utsläpp, vilket bidrar till att minska din verksamhets miljöpåverkan. Genom att investera i ett serviceavtal visar ditt företag också sitt engagemang för hållbarhet och miljöansvar.

Professionell support och expertis

När du tecknar ett serviceavtal får du tillgång till professionell support och expertis från tekniker som är specialiserade på den utrustning som skall servas. Våra tekniker har djupgående kunskap och erfarenhet av att hantera specifika maskiner och fordon, vilket garanterar att de får bästa möjliga service.

Förlängd garantitid

Vissa tillverkare erbjuder förlängd garantitid på utrustning som underhålls enligt deras rekommendationer, vilket ofta inkluderar att ha ett serviceavtal. Detta kan ge dig ytterligare trygghet och skydd mot oväntade problem och kostnader.

Rabatt på reservdelar

När du har ett serviceavtal hos oss på någon eller flera av dina produkter erhåller du alltid 10% rabatt på reservdelar till den produkt som är knuten till avtalet.

Därför ska du ha ett serviceavtal

Ett serviceavtal för dina produkter ger dig en rad fördelar som kan förbättra driften, säkerheten och kostnadseffektiviteten för din utrustning. Genom att minska stilleståndstiden, förebygga större reparationer, och optimera prestanda, blir ett serviceavtal en värdefull investering. Att ha ett serviceavtal är inte bara ett sätt att skydda din utrustning, utan även ett steg mot att säkerställa att din verksamhet kan fortsätta att fungera smidigt och framgångsrikt.

Kontakta oss så hjälper vi dig att lägga upp ett serviceavtal för din STS-produkt. Självklart skräddarsyr vi upplägg för dig som har fler produkter och/eller fordon! Kontakta oss här!

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *