Släcksystem

PFAS-fri släckvätska i fogmaker brandskyddssystem

Fogmaker sätter hållbarhet i fokus och har lanserat en ny helt PFAS-fri släckvätska. Hållbarhet innebär att balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter för att tillgodose dagens behov utan att kompromissa med framtida generationers möjligheter. Fogmaker arbetar efter kärnvärdena – expertis, integritet och engagemang – och strävar efter att minska vår miljöpåverkan och förbättra vårt bidrag till samhället. För oss på STS är detta en mycket välkommen nyhet som gör att Fogmaker brandsskyddssystem får ytterligare en riktigt viktig USP. Vi är stolta samarbetspartners till Fogmaker och självklart får du denna nya PFAS-fria vätska när du beställer ditt system via oss.

Fogmaker brandsskyddssystem attackerar alla 3 parametrar i eldtriangeln – värme, syre och bränsle.

Introduktion av Eco 1: Vår PFAS-fria Släckvätska

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är en grupp kemikalier kända för att stöta bort fett, smuts och vatten, men de är också ökända för att vara mycket stabila och svårnedbrytbara i naturen. Fogmakers ursprungliga släckvätska innehåller låga halter av PFAS, men vi har nu utvecklat en helt PFAS-fri lösning: Eco 1.

Eco 1 är inte bara miljövänlig, utan också effektiv. Den är GreenScreen CertifiedTM på silvernivå, vilket innebär att en oberoende tredje part har godkänt alla ingredienser ur både hälso- och miljösynpunkt. Eco 1 är en unik släckvätska som effektivt hanterar alla tre sidorna av brandtriangeln – värme, syre och bränsle – utan att innehålla PFAS. Dess miljövänliga tensider förhindrar återantändning och säkerställer ett säkert och hållbart brandskydd.

Högtrycksvattendimma: En Beprövad Teknik

Fogmakers användning av högtrycksvattendimma är en beprövad brandskyddsteknik som fungerar utmärkt i motorrum och andra slutna utrymmen. En liter dimma expanderar till 1700 liter ånga, vilket effektivt tränger bort syre och kyler området.

Eco 1 har genomgått rigorösa tester och visat utmärkta brandskyddsegenskaper, vilket bekräftas av SBF 127:17-standardens krav där volymen är oförändrad jämfört med Fogmaker Original. Även om vår ursprungliga vätska innehåller små mängder PFAS, kommer den att fasas ut och ersättas av Eco 1 i alla nya system som installeras från och med 1 januari 2024.

Brandskydd för Elfordon

Fogmaker strävar också efter att erbjuda hållbara brandskyddslösningar för elfordon. Högtrycksvattendimma leder inte elektricitet och kan användas i fordon med IP-klassning 66 eller högre. Även om systemet inte kan släcka en brand direkt i ett batteri, kan det hindra branden från att sprida sig till batteriet och därmed ge tid för evakuering och ytterligare brandbekämpning.

4 st 11,5 liters behållare monterade på en CAT 992. 28 dysor är monterade i motorutrymmet. 

Framtidens Brandskydd med Eco 1

Fogmaker har klarat brandtester med vår PFAS-fria vätska Eco 1 enligt kraven i SBF127:17, vilket är den första tillverkaren med en godkänd PFAS-fri släckvätska under denna standard. Från årsskiftet 2023-2024 kommer alla våra nya system att använda Eco 1 enligt SBF127.

På STS är vi stolta över att kunna erbjuda innovativa och hållbara brandskyddslösningar som inte bara skyddar liv och egendom, utan också värnar om vår planet. Den här typen av nya lösningar och innovationer är precis vad vi letar efter hos våra samarbetspartners. Vill du veta mer om Fogmaker eller Eco 1? Kontakta oss direkt så hjälper vi dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *