Släcksystem

Fogmaker automatiska släcksystem är trippelverkande

Idag är säkerhet och hållbarhet två hörnstenar som alla företag och individer måste prioritera. I fordonsbranschen är detta särskilt viktigt, där säkerhetsåtgärder kan göra skillnaden mellan liv och död. Ett av de ledande systemen som revolutionerat brandskyddet för fordon är Fogmaker automatiska släcksystem. Genom att kombinera avancerad teknik med enastående effektivitet har Fogmaker blivit det självklara valet för fordonsägare och entreprenörer över hela världen.

Hur fungerar Fogmaker automatiska släcksystem?

Fogmaker är designat för att upptäcka och släcka brand i dess tidigaste skede. Det fungerar genom att avge en fin dimma av vatten och ett särskilt brandsläckningsmedel som snabbt kyls och kväver branden, vilket effektivt förhindrar dess spridning. Systemet aktiveras automatiskt vid detektering av brand och kan även manuellt utlösas av föraren om nödvändigt.

 

 

eldtriangeln

 

Vad är eldtriangeln?

Eldtriangeln är en grundläggande modell som används för att förklara de tre huvudelementen som krävs för att en brand ska uppstå och fortsätta brinna. Dessa tre element är värme, bränsle och syre. När dessa tre element kombineras i tillräcklig mängd, uppstår och upprätthålls en brand.

Värme: Värme är den första delen av eldtriangeln. Det är den energi som krävs för att starta en förbränningsprocess. Värme kan komma från olika källor, till exempel öppen låga, gnistor, elektriska kretsar etc.
Syre: Syre är den tredje delen av eldtriangeln. Det är nödvändigt för förbränningen och tillhandahåller syre som krävs för att hålla elden brinnande.
Bränsle: Bränsle är det material som brinner. Det kan vara allt från trä och papper till bensin eller olja.

Fogemaker är trippelverkande!

När dessa tre element är närvarande i tillräckliga mängder, fortsätter en brand att brinna. Genom att ta bort eller förändra en av dessa komponenter kan man effektivt släcka branden. Fogmaker skapar en vattendimma som förångas av brandens värme vilket gör att eldens temperatur minskar snabbt – sidan värme i triangeln. Vattenångan tar dessutom upp en stor volym vilket trycker bort syre ifrån branden – andra sidan i triangeln. En skumtillsats i släckvätskan lägger sig som en tunn filt över branden och förhindrar till exempel att olja och diesel, som ofta är det som brinner, att komma i kontakt med syre och flamma upp igen – den sista sidan i triangeln, bränsle.

Genom att effektivt bryta eldtriangeln med hjälp av kylning, kvävning och brandsläckningsmedel, kan Fogmaker snabbt och effektivt släcka branden innan den hinner sprida sig och orsaka allvarliga skador. Detta resulterar i minimerade skador på fordonet och dess omgivning, vilket i sin tur ökar säkerheten och hållbarheten för både fordon och dess användare.

 

10 anledningar till att installera Fogmaker i din bil eller maskin

Snabb och Effektiv Brandbekämpning: Fogmaker reagerar omedelbart på brand och släcker den på ett snabbt och effektivt sätt, vilket minskar risken för allvarliga skador och materiella förluster.

Automatisk Detektering: Systemet har avancerade sensorer som kontinuerligt övervakar fordonets miljö. Detektorerna reagerar omedelbart på potentiella brandkällor och sätter in åtgärder utan behov av mänsklig ingripande.

Minimerar Skador: Den fina vattendimman och brandsläckningsmedlet som används av systemet minskar risken för vattenskador och minimerar skadorna på fordonet jämfört med traditionella brandsläckningssystem.

Säkerhet för Föraren och Passagerare: Med snabb brandbekämpning minskar Fogmaker risken för skador på föraren och passagerare. Det ger också en känsla av trygghet och säkerhet under användning av fordonet.

Miljövänlig: Fogmaker använder miljövänliga brandsläckningsmedel och vatten, vilket minskar negativ påverkan på miljön jämfört med andra brandsläckningssystem som kan innehålla skadliga kemikalier.

Låg Underhållsbehov: Systemet kräver minimalt underhåll, vilket sparar både tid och pengar för fordonsägare och företag.

Ökar Fordonets Livslängd: Genom att förhindra eller minimera skador från bränder förlängs livslängden på fordonet, vilket resulterar i lägre kostnader för ersättning och reparation.

Ökad Produktivitet: Eftersom risken för fordonsskador minskar med Fogmaker, kan företag och entreprenörer fokusera på att öka produktiviteten utan att oroa sig för förluster till följd av bränder.

Försäkringsförmåner: Många försäkringsbolag erbjuder rabatter och förmåner för fordon som är utrustade med avancerade brandskyddssystem som Fogmaker, vilket kan leda till betydande kostnadsbesparingar på lång sikt.

Efterlevnad av Lagar och Standarder: Genom att installera Fogmaker uppfyller fordonsägare och företag kraven och standarderna för brandskydd som fastställts av myndigheter och branschorganisationer, vilket minskar risken för böter och rättsliga konsekvenser.

PFas fritt för framtiden: Eco 1, Fogmakers nya släckvätska, är GreenScreen CertifiedTM på silvernivå. Det innebär att en tredje part har godkänt samtliga ämnen i vätskan ur hälso- och miljösynpunkt. Med övergången till Eco1 kan vi bibehålla ett gott brandskydd och värna om hälsa och miljö. Läs mer här!

 

Fogmaker automatiska släcksystem erbjuder enastående fördelar när det gäller säkerhet och hållbarhet för alla typer av fordon och entreprenadmaskiner. Genom att investera i detta avancerade brandskyddssystem kan du som fordonsägare och företagare säkerställa skyddet för dina tillgångar och dessutom bidra till en säkrare och mer hållbar arbetsmiljö. Med Fogmaker tar vi steget mot en framtid där säkerhet och hållbarhet är grundläggande principer inom fordonsbranschen.

Vill du veta mer om Fogmaker eller prata med en av våra säljare – kontakta oss direkt!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *