Teknik, Produkter

Hur funkar Fogmaker automatiskt släcksystem?

fogmaker automatiskt släcksystem

Fogmarker brandskydd är ett professionellt automatiskt släcksystem som med högtrycksvattendimma bekämpar brand i motorrum eller andra stängda områden. Vattendimma med högt tryck har utmärkt kylprestanda och syreförskjutning. Fogmaker omvandlar 1 liter vatten till 1700 liter vattendimma, så även med en liten vattentank utvecklas tillräckligt stor mängd dimma för att bekämpa även större motorbränder. Vattendimman ger en otrolig kyleffekt och temperaturförlusten är ca 7700°C inom 10 sekunder. Vattenångan gör också att syrehalten minskar samt att en liten mängd skumtillsats förhindrar att bränsleångor och olja antänds igen.

Hur funkar Fogmaker?

Fogmaker har en pneumatisk detektorslinga av polymer som detekterar brand och aktiverar släckanläggning oberoende av elektronik och extern strömförsöjning. Detektorslangen trycksätts av en liters kvävgasbehällare. Vid brand brister detektorslangen och tryckfallet aktiverar ventilen på släckmedelsbehållare. En tryckvakt på detektorgasflaska ger ett larm till föraren.

Fogmaker är uppbyggt av 1/4” hydraulslang och 8 mm rör. Kopplingar och dysor monteras med skärringskopplingar. På släckmedels- och detektorgasflaska finns manometer om indikerar trycket.

Fogmarker brandskydd är ett professionellt automatiskt släcksystem som med högtrycksvattendimma bekämpar brand i motorrum eller andra stängda områden. Vattendimma med högt tryck har utmärkt kylprestanda och syreförskjutning. Fogmaker omvandlar 1 liter vatten till 1700 liter vattendimma, så även med en liten vattentank utvecklas tillräckligt stor mängd dimma för att bekämpa även större motorbränder. Vattendimman ger en otrolig kyleffekt och temperaturförlusten är ca 7700°C inom 10 sekunder. Vattenångan gör också att syrehalten minskar samt att en liten mängd skumtillsats förhindrar att bränsleångor och olja antänds igen.

Fogmaker installerat på en Hjullastare

Fogmaker har trippeleffekt

Effekten av värme, syre och bränsle måste alla förutses och hanteras därefter. Dessa tre element i en eld symboliseras ofta av eldtriangeln. Att ta bort ena sidan av triangeln kan vara tillräckligt för att släcka en brand, men på grund av den komplicerade karaktären av en brand i motorrummet finns det inga garantier, återantändning kan fortfarande inträffa. Därför är ett brandsläckningssystem, som Fogmaker, med en så kallad trippeleffekt som angriper alla tre sidor av brandtriangeln samtidigt den säkraste och mest logiska metoden som kan användas för att minimera stillestånd, förbättra servicekontinuiteten och skydda människoliv.

Vill du veta mer om Fogmaker?

STS säljer, monterar och servar Fogmaker automatiska släcksystem. Tveka inte att höra av dig gällande frågor och funderingar!

Kontakta oss via mail eller på telefon 08-582 477 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *